Bijna alle vormen van professionele hulpverlening overlappen elkaar wel op de één of andere manier. Meestal zit het grootste verschil in de persoon die de hulp verleent en zijn denkwijze.

Psychiater

Behandelt mensen die (tijdelijk) niet meer toerekeningsvatbaar of ernstig  getraumatiseerd zijn en is bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Mensen zijn bij hen vaak jarenlang onder behandeling. (Ter Beschikking Stelling TBS)

Psycholoog

Is een onderzoeker die gespecialiseerd is op één bepaald vlak, zoals bedrijfscultuur, kinderen, gezondheid, neurologie etc. De behandeling duurt vele maanden tot enkele jaren.

Psychotherapeut

Is een behandelaar die mensen therapie geeft waarvoor hij geleerd heeft, zoals Gestalt therapie, hypnotherapie, psychotherapie en ook counselors en coaches behoren tot deze groep. Behandeling bij deze therapeuten duurt vele maanden tot enkele jaren.

Maatschappelijk werk(st)er

Helpt mensen vooral sociaal-maatschappelijke problemen op te lossen. Ook vele coaches vallen onder deze groep. De behandeling duurt meestal enkele maanden.

Symptoombestrijding

Alle bovengenoemde hulpverleners gaan uit van het probleem. Zij identificeren het probleem en gaan daar vervolgens als een vast gegeven vanuit bij hun behandeling. Maar het leven is constant in beweging en niets is zo veranderlijk als een mens. Daarom zijn deze methodes vaak langdurig en niet effectief. Bovendien doen deze mensen niets met het lichaam.

De Niranam methode gaat niet uit van het probleem, maar van de mens en zijn onbeperkte mogelijkheid om te veranderen. Anders dan alle bovengenoemde personen houdt de Niranam methode zich niet bezig met het denkproces, verleden of toekomst, maar richt zich op de hogere geestelijke vermogens en de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Waardoor de achterliggende oorzaak van het probleem zeer snel en effectief opgespoord kan worden. Vervolgens wordt het gedrag dat hieraan ten grondslag ligt, direct afgeleerd in het hier en nu. Gerard Wouters maakt daarbij gebruik van de innerlijke kracht die elk mens van nature bezit om zichzelf te veranderen en te genezen. Daarbij wordt direct de lichaamshouding gecorrigeerd en vrij gemaakt van stress en spanning.

Het maakt dan ook niet uit wat het probleem is. Het is slechts belangrijk dat de persoon inziet DAT er een probleem is en het ook WIL veranderen.

Bij het St. beheer Taoïstisch Instituut ben je in een traject van 3 maanden verlost van je psychische, emotionele klachten. Door jouw lichaamstaal te lezen en zijn inzicht in de levensprocessen, problemen en situaties waar mensen mee worstelen tijdens hun leven ben ik in staat jou precies uit te leggen waar en waarom het probleem zich voordoet in jouw leven en geef daarbij antwoorden op jouw levensvragen.