Tarieven

Behandeltarieven Taoïstisch Gezondheidsinstituut.

 Per sessie betaalt u afhankelijk van uw inkomenssituatie:

Particulieren:

·  60 euro voor particulieren met een minimum inkomen uit bijstand of W.A.O uitkering

·  120 euro voor particulieren met inkomsten uit arbeid

·  200 euro voor particulieren met een salaris vanaf 80.000,- per jaar

Ondernemers en bedrijfsleven:

·  150 euro voor zelfstandige ondernemers zonder personeel

·  250 euro voor werknemers en managers (100% aftrekbaar) op rekening van het bedrijf.

–  1.500,- per dag voor een Coaching traject

 

Een behandel sessie is ongeveer 2 uur

Met bovenvermelde tarieven wordt flexibel omgegaan, er wordt altijd rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden. Dit is gedaan om deze hulpverlening voor een zo groot mogelijke groep mensen bereikbaar te maken. De filosofie hierachter is, dat mensen naar draagkracht betalen. Mensen die wel hulp nodig hebben, maar dit echt niet kunnen betalen, wordt niettemin toch geadviseerd om te reageren.

Op basis van praktijkervaring reken ik binnen 4 sessies effectief af met geestelijke en emotionele klachten. Lichamelijke klachten duren, afhankelijk van de ernst van de kwaal enkele sessies meer. Dit kan ook in een groep plaatsvinden als 2-daagse training in het bedrijf.

Verzuim kost, zo blijkt uit onderzoek, de Nederlandse werkgevers jaarlijks ruim 18 miljard euro. Daar zijn de kosten voor het inschakelen van de gezondheidszorg, Arbodienst en re-integratie nog niet eens bij opgeteld. De werkelijke verzuim kosten gaan veel verder dan de kosten die de werkgever maakt voor het doorbetalen van het loon. 

Er zijn talrijke extra (indirecte) kosten die voortvloeien uit verzuim: kosten van productiviteitsverlies, kosten die voortkomen uit de overbelasting van collega’s. En de kosten voor het inhuren van een tijdelijke kracht als de zieke werknemer voorlopig moet worden vervangen.  Een zieke werknemer kost u tot 2,5 maal zijn maandsalaris.  

U kunt zich als werkgever dus heel veel kosten besparen door het Taoïstisch Gezondheidsinstituut in te huren voor de behandeling van u werknemers.       

U kunt bij ons terecht voor fysieke behandelingen op de werkplek, 1 op 1 behandelsessies of 2-daagse In-company training.

Er zijn steeds meer bedrijven die het nut inzien van de Niranam methode omdat het zo snel en bewezen effectief is. Verzuim wordt zo tot een minimum beperkt voor uw bedrijf.

Wanneer u als werkgever bereid bent dit te vergoeden dan bedragen de kosten van deze behandeling 1.000,- per behandeltraject van 4 sessies. Ik geef ook 2-daagse trainingen ter preventie van verzuim dit kost 1.500,- per werknemer. Deze kosten zijn voor u als werkgever 100% aftrekbaar. Tevens kunt u hiervoor ESF subsidie krijgen.

Een zieke werknemer die met een depressie of Burn-out thuis zit kost u gemiddeld 1,3 t/m 3,5 jaarsalaris(sen) plus vervanging, arbodienst etc. Dit is bij het Taoïstisch Gezondheidsinstituut slechts één tot maximaal twee maanden. Uw kunt zich dus heel veel geld, rechtszaken en / of schadevergoedingen aan werknemers besparen door het Taoïstisch Gezondheidsinstituut tijdig in te huren.