Tarieven particulier

Behandeltrajecten:

Mijn behandeling biedt een aantal opties waaruit jij kunt kiezen.

opheffen fysieke blokkades Niranam behandeling Gerard Wouters

Optie 1. Behandeltraject 1- op 1 in de praktijk. 4 persoonlijke behandelsessies waarbij ook het fysieke lichaam behandeld wordt en alle emotionele blokkades verholpen worden.

Deze behandeling begint met een vorm van manuele therapie waardoor jij je helemaal gaat ontspannen en allerlei fysieke klachten direct verholpen worden.

Vervolgens wordt met een vorm van EMDR het onderbewustzijn gedeprogrammeerd. Het resultaat is dat verkeerd aangeleerd gedrag automatisch veranderd wordt. Daarvoor hoef je geen enkele bewuste inspanning te leveren, opdrachten uit te voeren of technieken aan te leren. Ook hoef je niets te vertellen over je situatie of klachten aangezien die duidelijk zichtbaar zijn in je gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Deze worden door mij benoemd en je hoeft die slechts te bevestigen, meer niet. Dit vinden klanten erg prettig omdat alle (negatieve) emoties niet herbeleefd hoeven te worden tijdens de sessies. Je hoeft slechts aanwezig te zijn en te luisteren.

Daarna volgt doormiddel van storytelling uitleg van allerlei levensprocessen die oorzaak zijn van jouw klachten, waardoor direct het gedrag wat het veroorzaakt heeft verwijderd en afgeleerd wordt en uitleg volgt hoe dat in het hier en nu anders te doen waardoor je omgeving (vrienden, familie & collega’s) mee verandert. De investering voor deze behandeloptie is € 200,- per sessie te voldoen voor elke sessie of € 650,- bij afname van het hele traject ineens. (deel betaling mogelijk bij afgifte automatische incasso)

Deze behandeling wordt niet vergoed door de verzekeraar, maar is wel aftrekbaar van de belasting.

Wanneer u dit tarief niet kunt betalen maar toch hulp nodig hebt adviseer ik u om toch te bellen voor een afspraak.

Een behandelsessie duurt ongeveer 2 uur

Via het UWV

Indien je een (ziekte)uitkering ontvangt van het UWV informeer je bij je contactpersoon wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn in het kader van herstel en reïntegratie.

Optie 2.  Behandelingstraject op kosten van de werkgever. Het resultaat is gegarandeerd een enorme besparing op psychisch ziekteverzuim van medewerk(st)ers.  De investering in deze behandeloptie is € 3.500,- (per persoon).

Vergoeding

Ben je in loondienst? Dan is er vaak de mogelijkheid dat de werkgever de behandeling / training vergoedt. Het gaat in dit geval veelal om coaching in het kader van loopbaanontwikkeling, ontwikkelen of versterken van vaardigheden of ziekteverzuimpreventie.

Via de arbodienst van het bedrijf waar je werkzaam bent

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid  om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van stress, depressie of burn-out en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.