Scheiding en PAS-syndroom

De cijfers

Volgens cijfers van het CBS  waren 33.283 minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding in 2017. Daar komen nog duizenden kinderen bij waarvan de ouders niet gehuwd waren. Totaal dus naar schatting 65.000 kinderen per jaar en dit aantal stijgt elk jaar. Van deze groep heeft 54% geen contact meer met de andere ouder. Meestal de vader. Vrijwel deze hele groep (50%) krijgt vroeger of later te maken met psychische klachten. Zij zijn slachtoffer van het PAS Syndroom. PAS staat voor Parental Alienation Syndrome, in het Nederlands vrij vertaalt als het “Vader Verstoting Syndroom”,  omdat in meer dan 90% van de gevallen de vader verstoten wordt. De officiële term is OVS Ouder verstoting syndroom. Deze rampzalige situatie doet zich al meer dan 50 jaar voor.

Vechtscheiding

Wanneer kinderen geconfronteerd worden met een vechtscheidingssituatie dan gaat het mis. Doordat de ouders met elkaar het gevecht om gezag en omgang aangaan wordt het kind onbewust gedwongen partij te kiezen. Er is echter geen sprake van een keuze omdat het kind meestal bij één van de ouders woont en door die ouder verzorgd wordt, in de praktijk meestal (97%) de moeder. Hierdoor wordt het kind betrokken in de strijd en kan het niets anders doen dan zich actief tegen de andere ouder keren en deze geestelijk en emotioneel verstoten. Niet zelden gaat het kind hierin zover dat er beschuldigingen geuit worden van seksueel misbruik. In sommige gevallen verliest het kind alle gevoel voor realiteit en ontwikkelt allerlei waanbeelden. Het PAS Syndroom staat te boek als een psychiatrische aandoening.

De gevolgen voor deze kinderen zijn rampzalig, zij ontwikkelen gedrag-, prestatie- en ontwikkelingsstoornissen die het verdere leven overschaduwen. Klachten die je bij deze kinderen en volwassenen ziet zijn angst, depressies, weinig gevoel van eigenwaarde, agressie, geen contact met hun emotie, onder hun intellectuele niveau presteren, geen liefdesrelaties kunnen onderhouden, wantrouwen ten opzichte van het andere geslacht en een verstoorde sociale ontwikkeling.

Doe het Andersom

Ik help mensen op een andere manier te scheiden en volwassenen en die als kind de dupe geweest zijn van een scheiding hun leven weer op de rit te  krijgen. Hierna zult jij heel anders tegen de wereld, jouw ouders en je omgeving aankijken. Het leuke hiervan is dat dit tweeledig werkt. Ook jouw omgeving gaat je met andere ogen bekijken en de andere sekse krijgt ineens weer interesse in jou. Dit komt doordat je uitstraling in positieve zin veranderd en dat valt andere mensen onmiddellijk op.

Vrijwel alle volwassenen en kinderen die in het Taoïstisch Gezondheidsinstituut behandeld werden voor het PAS Syndroom hebben daarna contact gekregen / opgenomen met hun vader en zijn daar heel gelukkig mee. Daarna leert de ervaring dat het ook weer mogelijk wordt om een liefdesrelatie succesvol te onderhouden. De praktijk wijst uit dat dit in 4 a 5 sessies te realiseren is.