Onderzoek naar de effectiviteit van de Niranam methode.  (© 1997 )

Gerard Wouters heeft 4 jaar lang onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Niranam methode. Dit laat op zijn zachts gezegd opmerkelijke resultaten zien, waarvan hieronder een kleine opsomming.

Er zijn ongeveer 290 enquête formulieren met vragen gestuurd naar klanten met het verzoek ze in te vullen en terug te sturen. Dit zijn zowel klanten die 10 jaar geleden onder behandeling zijn geweest als klanten die kort geleden onder behandeling zijn geweest. Dit is gedaan om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen van de resultaten. Bij veel hulpverleningsmethodes zie je namelijk mensen na verloop van tijd terugvallen in hun oude gedragspatronen. In dit onderzoek is dat meegenomen zodat er geen al te rooskleurig beeld ontstaat van deze in Nederland nog relatief onbekende methode.

Er zijn 121 formulieren terugontvangen tot nu toe, wat een heel hoog aantal is. De ervaring leert dat normaal gesproken een enquête een opbrengst kent van ongeveer 3 procent. Bij deze enquête heeft 42 procent het formulier terug gestuurd en er zijn er nog een aantal onderweg.

 

Met welke psychische klachten zijn cliënten gekomen:

99,17%  met angst / onzekerheid

97,52%  een negatief zelfbeeld

96,69%  met overmatig denken

93,39%  is gevoelsmatig ongewenst

72,73%  cijfert zich weg

35,54%  heeft last van agressie / boosheid

28,93%  is depressief

47,93%  heeft moeite met emoties

34,71%  heeft moeite met communicatie

 

Vele cliënten gaven aan ook medische / fysieke klachten te hebben:

65,29%  gewrichtsklachten aan rug / nek

10,74%  ademhalingsstoornissen

42,98%  vermoeidheidsklachten

13,22%  huidklachten / allergie

 

Met betrekking tot fysieke / medische  klachten geeft 45,45% van de cliënten aan dat hun klacht is verholpen en 42,98% heeft verbetering geconstateerd, 11,57% had geen fysieke / medische klachten.

 

Van alle cliënten was 85,95% al eerder onder behandeling geweest bij een andere (of meerdere) hulpverlener(s):

33,06%   psycholoog / counselor

22,31%   medisch specialist

47,11%   alternatieve hulpverlener

23,14%   psychotherapeut

36,36%   huisarts

 

Aantal benodigde sessies bij het Taoïstisch Gezondheidsinstituut:

5,79%    1 of 2 sessies

23,14%   3 sessies

56,20%   4 sessies

14,87%   5 t/m 7 sessies

 

Op de vraag wat het resultaat was van de behandeling bij het Taoïstisch Gezondheidsinstituut gaven cliënten aan:

47,11%  mijn omgeving is veranderd

23,14%  mijn psychische klacht was al tijdens behandeling verholpen

94,21%  heeft een positief gewijzigd zelfbeeld gekregen

77,69%  heeft voldoende inzicht gekregen om psychische klacht te kunnen oplossen

52,07%  hun emotionele draagkracht is vergroot

71,07%  heeft voldoende eyeopeners gekregen om andere wegen in te slaan / volgen

31,40%  heeft de band met familie verbeterd / hersteld

 

Aan alle cliënten is gevraagd om een waardering cijfer te geven aan de Niranam methode:

3,31%    gaf een  6

15,70%  gaf een  7

44,63%  gaf een  8

21,49%  gaf een  9

14,88%  gaf een  10

Dit geeft een gemiddelde waardering van 8,29

 

Op de vraag zou u het  Taoïstisch Gezondheidsinstituut aanraden zei:

95,04%    ja

2,48%  nee (durf er niet voor goed uit te komen)

2,48%  weet niet (of mijn omgeving er wel voor open staat)

 

Van alle cliënten gaf: 

91,74% aan dat ze de Niranam methode graag in het basispakket zorgverzekeringen zouden zien

7,44% zei daarop nee (ze moeten er maar wat voor over hebben)

0,83% zei weet niet.