Bedrijven

Heeft u zich als manager / directeur wel eens afgevraagd hoeveel geld u kwijt bent aan (psychisch) verzuim? 

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe langdurig het is en hoe vaak dit vaak wel voorkomt? Iemand met een burn-out of depressie bent u zomaar tussen de anderhalf en drie jaar kwijt van de werkplek. Het wordt daarnaast steeds moeilijker om geschikte vervanging voor deze medewerk(st)ers te vinden. Het is dus van groot belang dat dit verzuim zo kort mogelijk duurt. 

De praktijk

Veel managers vertrouwen daarbij blindelings op de Arbodienst, maar realiseren zich niet dat deze vaak pas na 6 weken verzuim voor ze aan de slag gaan. Vervolgens wordt je medewerk(st)er doorgestuurd naar de reguliere GGZ.  

Het duurt vaak maanden voordat de medewerk(st)er daar terecht kan voor een intake gesprek en vervolgens nog weer maanden voordat er een werkelijke behandeling wordt gestart. De medewerk(st) is dan al maanden ziek thuis, er moet vervanging worden ingehuurd, Wet Poortwachter, Arbodienst betalen etc. 

Dit kan echt anders!!

Een alternatief

Al 26 jaar behandel ik mensen volgens een door mij zelf ontwikkelde holistische methode en heb daarmee het psychisch ziekteverzuim van vele medewerk(st)ers kunnen terugbrengen naar 2 tot maximaal 3 maanden. Heeft dit uw interesse? 

Een berekening

Volgens een berekening van het TNO duurt psychisch verzuim gemiddeld 189 dagen en kost u dat 250,- per dag per persoon x 2,2 (bijkomende kosten), wat neerkomt op 103.950,- euro!  

De praktijk leert dat een depressie of burn-out vaak 1,5 tot 3 jaar duurt en dan hebben we het over veel grotere bedragen. Het is dan nog maar de vraag of je deze medewerk(st)er terugkrijgt op de werkplek. In deze tijd waarin goede medewerk(st)ers moeilijk te vinden zijn kan je uitrekenen hoeveel schade dit voor uw bedrijf zou betekenen. 

Een andere optie

Wanneer ik deze medewerk(st)er binnen 2 maanden terug kan helpen op de werkplek met een compleet andere en gezondere mindset hoeveel geld en tijd zou u dan besparen? 

Bent u serieus geïnteresseerd en hecht u waarde aan uw medewerk(st)ers dan leg ik u graag uit hoe dit bij mij al 26 jaar mogelijk is. 

 en ontdek wat ik voor uw bedrijf kan betekenen!

Er werden al werknemers behandeld van

bedrijfslogos

Behandeling bij St. Taoïstisch Instituut 

SDC10648

Optie 1. Een behandeltraject van 2 maanden met als bonus 3 maanden nazorg / coaching en diverse extra’s. Het resultaat is gegarandeerd een enorme besparing op psychisch ziekteverzuim van uw medewerk(st)ers in zowel geld als tijd. De investering in deze behandeloptie is € 3.500,- (per medewerk(st)er). 

Optie 2. Een 2-daagse in-company training met alle bovengenoemde opties. Het resultaat is een enorme besparing op psychisch ziekteverzuim van uw werknemers in tijd en geld. De investering voor deze training is € 1.500,- (per medewerk(st)er). 

Optie 3. Een in company lezing over het hoe en waarom van verzuim en hoe voorkom je dit als manager? De investering is € 1.250,-  

Over deze bedragen is GEEN btw verschuldigd, een van de vele voordelen van inhuur van deze stichting zonder winstbejag.