Prijzen zijn inclusief verzendkosten.

U kunt dit boekje bij het Taoïstisch Gezondheidsinstituut bestellen door overmaking van onderstaand bedrag op girorekening NL11.INGB.000.96.035.98 t.n.v. Wouters – Mesman onder vermelding van uw bestelnummer.