Het gedrag achter ziekte

Er zijn vele ziektes op onze aarde en er komen er dagelijks weer nieuwe bij. Maar waardoor worden wij nu eigenlijk echt ziek? Daar heeft de medische wetenschap eigenlijk geen sluitend antwoord op. Dit komt omdat men in de wetenschap zich uitsluitend bezig houdt met het lichamelijke aspect. De echte oorzaak zit vaak in de mentale en emotionele situatie van de persoon in kwestie.

Als men een mentaal probleem heeft waar men niet uitkomt, dan gaat zich dit uiten in een lichamelijke onbalans en wordt men ziek. Onze hersenen zijn namelijk de centrale computer van ons lichaam. Als dit verstoord wordt, dan geeft dit een signaal aan het lichaam om een medische klacht te ontwikkelen, teneinde op natuurlijke wijze aan te geven wat het werkelijke probleem is.

Het probleem is echter dat de medische wetenschap nog niet de mogelijkheid en de kennis heeft om dit te herkennen en vaak ook niet wil erkennen. Toch zijn deze feiten al in diverse onderzoeken bewezen. Er zijn maar weinig mensen in onze wereld die hier ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen. Ziek worden gebeurt dus niet toevallig maar is een rechtstreeks gevolg van verkeerd (onbewust) aangeleerde gedrag, maken van verkeerde emotionele keuzes in het leven of andere invloeden van buitenaf.

Gerard Wouters kan u helpen om het werkelijke mentale, emotionele probleem te herkennen en weg te halen door u er bewust van te maken en u daarmee de mogelijkheid bieden om het ziekteproces om te keren. Er zijn reeds elfhonderd lichamelijke klachten en ziektes in kaart gebracht die hun oorsprong vinden in de psyche  (Sleutel tot Zelf bevrijding, C. Beerlandt) die met behulp van de Niranam methodesuccesvol behandeld kunnen worden.

Reeds succesvol behandelde aandoeningen zijn:

 • hartklachten / hartritmestoornissen
 • diabetes
 • reuma
 • te hoge bloeddruk
 • te hoog cholesterol gehalte
 • bekken instabiliteit
 • Whiplash
 • frozen shoulder (verkrampte schouder)
 • RSI
 • schildklier aandoeningen
 • Burn-out
 • (manische) depressie
 • borderline syndroom
 • schizofrenie
 • (spastische) darmklachten
 • eczeem / psoriasis
 • astma (COPD)
 • rug- en nekklachten / hernia / Hyperlordosis / Scoliosis (S + C) Hyperkyphosis

 Let op bij behandeling van een ernstige medische aandoening wordt van u geëist dat u de ontwikkeling / genezing van uw lichamelijke klacht of ziekte laat controleren door een daartoe bevoegde arts, bij wijze van bevestiging van uw ontwikkeling. Wanneer u doet niet doet wordt de behandeling onmiddellijk beëindigd.  

Bevrijd jezelf van mentale en lichamelijke klachten, kies voor een methode die bewezen effectief is. De Niranam Methode wijst u de weg naar zelfgenezing, overtuig Uzelf en maak een afspraak.